Dortmund chief Kehl refuses to deny Greenwood transfer interest